"De Dassenburcht" heeft op dit moment in De Krim twee locaties;
 
Aan de Marsstraat (rechts achter OBS de Klimop) hebben we een locatie voor kinderen van 1 1/2 tot 4 jaar, de voormalige peuterspeelzaal en ook vangen we hier op maandag/ dinsdag en donderdag de buitenschoolse opvang op.
 
Het aanbod van kinderopvang op deze locatie is;
  • Flexibele kinderopvang 1 1/2  tot 4 jaar
  • Flexibele peuteropvang 2 tot 4 jaar 
  • Vaste plekken subsidie-peuteropvang 2 ½ tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)
  • Vaste plekken VE opvang (na indicering) van 2 ½ tot 4 jaar
  • Flexibele Buitenschoolse opvang van 4 tot einde basisschool
De tweede locatie is de locatie van de voormalige peuterspeelzaal "Kruimeltje" aan de Planetenstraat. Hier zijn we gestart in augustus 2015 met kinderopvang van 0 tot 4 jaar en de opvang van basisschoolkinderen voor de Buitenschoolse opvang. De BSO wordt hier samengevoegd met de kinderopvang tot maximaal 16 kinderen op deze groep.
 
Het aanbod van kinderopvang op deze locatie is;
  • Flexibele kinderopvang 0 tot 4 jaar
  • Flexibele peuteropvang 2 tot 4 jaar 
  • Flexibele Buitenschoolse opvang van 4 tot einde basisschool
De locatie aan de Marsstraat is te betreden via het schoolplein van OBS de Klimop. Als men binnen komt dan komt men eerst in de gang waar kapstokjes hangen voor de jassen. Hierna kom je in de groepsruimte waar 16 kinderen van  1 1/2  tot 4 jaar mogen worden opgevangen. Er is een verschoonruimte en wc aanwezig. 

De buitenruimte van het kdv ligt voor het gebouw en is middels een kindveilig hekwerk afgesloten. Het is het schoolplein van de naastgelegen basisschool. Op het speelplein is een grote zandbak en voldoende ruimte om lekker te bewegen. Er is een schommel en er is een klimhuis. Er kan in goed overleg samen maar ook per groep gebruik worden gemaakt van de buitenruimte. Het speelplein is in één keer te overzien. Het heeft geen hoeken. De bossage en muren rondom het speelplein zorgt voor een afgeschermd geheel. Er is diverse extra spelmaterialen, waaronder rijdend materiaal; fietsen steppen en kruiwagen. Ook is voldoende materiaal voor in de zandbak; auto's vormpjes en scheppen emmers ed. Het plein is tijdens het spelen afgesloten . Als de kinderen buiten spelen is er altijd voldoende toezicht door de PM.De locatie is voor de peuters geopend op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00uur.
 
De locatie is voor de BSO geopend om 12.00 uur  tot 19.00 uur op maandag dinsdag en donderdag. Op de andere dagen is er een samengestelde opvang aan de Planetenstraat. Deze opvang is afhankelijk van het kindaantal  en de leeftijd van de kinderen. Ook op schoolvrije dagen is het mogelijk opvang aan te vragen.

Onze tweede locatie is aan de Planetenstraat 6. Deze locatie in De Krim is een nevenlocaties van kinderdagverblijf de "Dassenburcht". In deze vestiging wordt naast kinderopvang (0-4.0 jr.), ook buitenschoolse opvang (4.0-13 jr.) door ons geboden. De locatie is geopend op maandag t/m vrijdag van 6.45 uur tot 19.00 uur.

Via entree komen we in de centrale gang. In deze entree zijn kapstokjes voor de kinderen. Hier kunnen alle kinderen hun jassen ophangen en de tassen opbergen in een vakkenkast. De entree is ruim er is voldoende ruimte om eventueel een wandelwagen of buggy te plaatsen.
Bij binnenkomst hangt er in de hal een 'Wist u Dat' bord waarop informatie wordt geschreven over het kinderdagverblijf / de Peuteropvang, voor de ouders. Ook de namen en foto's van de Pedagogisch Medewerkers hangen hier bij.

Er zijn verschillende hoeken, waar de kinderen kunnen spelen. Elke hoek biedt weer een andere uitdaging en is gericht op een ander ontwikkelingsgebied. Een bouwhoek, een huishoek, een knutselhoek, een spel en bewegingshoek, een verkleedhoek, een activiteitenhoek. Voor de allerkleinste is er een hoge box en een speel- kruipruimte.

De stamgroep heeft ook de beschikking over een eigen keuken. De keuken is afgescheiden van de groep middels een afsluitbare deur. Aan de stamgroep zit de verzorgingsruimte met 2 toiletten op peuter hoogte en 1 toilet voor volwassenen. Ook staat hier een verzorgingsunit. Hierdoor is het mogelijk na het toilet gebruik, kinderen zo nodig gelijk te verschonen. De kinderen gaan onder begeleiding van de PM naar het toilet.In de slaapkamer is ruimte voor 8 bedden.

De buitenruimte van de Peuteropvang ligt voor en achter het gebouw en is middels een kind veilig hekwerk afgesloten. Er is voor de kinderen voldoende ruimte om te bewegen. Middels een spiegelsysteem worden beide pleinen in de gaten gehouden of de Pm-er verdelen zicht. Er is een speelhuis met glijbaan, een kleine zandbak (2X2). De muren en hekken rondom het speelplein zorgen voor een afgeschermd geheel. Er zijn diverse extra spelmaterialen, waaronder rijdend materiaal; fietsen, steppen en tractoren. Ook is voldoende materiaal voor in de zandbak; auto's, vormpjes, scheppen, emmers, ed. Als de jongste kinderen buiten spelen is er altijd toezicht door de PM. De BSO kinderen kunnen eventueel ook gebruik maken van een tegenovergelegen speeltuin. Hier zijn voor de wat oudere BSO kinderen meer speel mogelijkheden.
 
KDV/BSO de Dassenburcht De Krim
Marsstraat 28
7782RK De Krim
telefoon;06-48274909
LRK nummer KDV ; 153314035   LRK nummer BSO; 157396757
 
KDV/BSO de Dassenburcht De Krim "'t Kruimeltje"
Planetenstraat 6
7782RN De Krim
telefoon; 06-24178311
LRK nummer KDV ; 189237065
LRK nummer BSO ; 189900192
 
Voor GGD rapporten zie tabblad "contact"