Aan de Stationsweg in Bergentheim hebben we in een voormalige schoolgebouw, twee groepen gemaakt bedoeld voor de kinderopvang van 0 tot 13 jaar. Als buren hebben de bibliotheek, onze ingang is aan de rechterkant en je komt gewoon achterom bij ons naar binnen.
 
 
Het aanbod van kinderopvang op deze locatie is elke dag;
* Flexibele kinderopvang 0 tot 4 jaar
* Flexibele peuteropvang 2 tot 4 jaar
* Vaste plekken subsidie-peuteropvang 2 ½ tot 4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)
* Vaste plekken VE opvang (na indicering consultatiebureau) van 2 ½  tot 4 jaar
* Flexibele Buitenschoolse opvang van 4 tot einde basisschool
 
Er is een groep ingericht voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Een groep is ingericht voor peuteropvang vanaf 2 jaar en de Buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar (einde basisschool). Achter de opvang ligt een groot speelplein, mooi gelegen tegen een parkje aan.Het speelterrein wordt aankomende jaar passend ingericht kijkende naar de doelgroep en de wensen. Een naastgelegen grasveld wordt ingezet voor buitensporten zoals voetbal, tennis volleyballen en misschien wel meer sporten. 
 
Je komt binnen in een centrale hal waar aan de rechterkant de kapstokken zijn afgeschermd en de maxi-cosi bovenop gezet kan worden. In de manden komen de tassen van de BSO kinderen.
De eerste groep is de combigroep voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Deze groep is ingericht voor de peuters vanaf 2 jaar. We bieden middels het programma Uk en PUK diverse thema's aan. De groep wordt hierop ingericht maar ook zijn er de standaard hoeken zoals de huishoek, puzzelplek, knutselhoek,leeshoek en bouwhoek.De kinderen kunnen vanaf 2 jaar gebruik maken van deze groep. 
 
In de volksmond wordt er nog gesproken van de "peuterspeelzaal" waar peuters naar toe gaan ter voorbereiding op de basisschool. Wij spreken hier van peuteropvang maar aan de naam ligt het niet, de inhoud is hetzelfde. Ook hier kunnen werkende ouders blokken of hele (werk)dagen peuteropvang afnemen. Ook niet werkende ouders kunnen de peuter vanaf 2 1/2 jaar naar de peuteropvang brengen. (voor meer informatie hierover zie kinderopvang op maat / peuteropvang peuterspeelzaal)
 
In de tweede groep vangen we de jongste kinderen op. Deze groep heeft twee slaapkamers met totaal 8 slaapplekken voor de jongsten. De groep is passend ingericht voor de allerkleinsten waarbij de nadruk ligt op "prikkelarm" zodat met name de baby’s niet worden overprikkeld. De baby's kiezen zelf het moment dat ze zich open willen stellen om gestimuleerd en uitgedaagd te worden.  Pm’ers zitten altijd op de grond en maken zo goed als geen gebruik van wipstoeltjes. Baby’s en ouders krijgen een vaste mentor toegewezen. Er is geen vast dagritme, slapen en eten gebeurt naar behoefte van de baby’s. De baby's zijn leidend.
 
In elke groep wordt de inrichting en het spelmateriaal afgestemd op de leeftijd van het kind. Voor de BSO wordt middels verrijdbare kasten extra materiaal toegevoegd passend bij de leeftijd van deze doelgroep. 
 
We zijn in Bergentheim alle dagen geopend van 7.00 tot 19.00 uur. De feestdagen zijn wij gesloten.
 
KDV/BSO de Dassenburcht Bergentheim
Stationsweg 22  7691 AR Bergentheim
telefoon; 0634089574
 
LRK nummer KDV: 185346339  
LRK nummer BSO: 274021717