Binnen het kinderdagverblijf zijn wij momenteel bezig met het implementeren van de methode "Uk en Puk". Dit is een totaalprogramma voor kinderen van o tot 4 jaar.

Eigen trainer;  De meeste Pedagogisch Medewerkers zijn intern opgeleid door een eigen  gecertificeerde trainer. Zij heeft de opleiding gedaan, "Uk en PUK train de trainer" en mag hierdoor de leidsters zelf certificeren. De opleiding duurde bijna 2 jaar en is afgerond in september 2014. Hierdoor voldoet kinderopvang de Dassenburcht als eerste binnen de gemeente Hardenberg aan gecertificeerde leidsters UK & PUk in de kinderopvang dus ook peuteropvang.

PUK.jpg

 Met "Uk en Puk" wordt  spelenderwijs samen met de kinderen aan hun eigen ontwikkeling gewerkt.

Zo worden dagelijks diverse activiteiten gedaan met alle kinderen van 0 tot 4 jaar. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en de belevings- en ervaringswereld van de kinderen. Het doel van elke activiteit is om een kind te stimuleren en activieren in zijn of haar ontwikkeling.Voorop staat dat het kind plezier beleeft als het meedoet aan de activiteit.

Binnen het dagverblijf zijn er tal van activiteiten: knutselen, tekenen, liedjes zingen, verhaaltjes lezen maar ook vrij spelen. Daarnaast proberen we ook te kijken naar de activiteiten die we hebben in de dagelijkse dingen die spelen op het dagverblijf, zoals bijvoorbeeld het dekken van de tafel of de was opvouwen. Ook deze dagelijkse dingen kunnen worden omgezet in een activiteit zoals bijvoorbeeld het tellen van het aantal washandjes en het meehelpen met dekken van de tafel, alle kinderen een beker, hoeveel kindjes zijn er en hoeveel bekers hebben we dan nodig.

Op de stamgroep zijn diverse hoekjes te vinden waaronder een keukenhoek, een garagehoek met verschillende auto's  een poppenhoek een boekenhoek een bouwhoek. De kinderen kunnen gedurende dag vrij spelen in de diverse hoekjes met verschillende ontwikkelingsmaterialen.

Ook wordt er themagebonden gewerkt waarbij elke zes weken een herkenbaar thema centraal staat.De methode Uk en PUk heeft 10 herkenbare thema's. Daarnaast zij er de  thema's van de seizoenen maar ook thema's rondom feestdagen, die worden natuurlijk ook aangeboden. Op de deur hangt een woordveld over het thema, met opmerkingen gemaakt door de kinderen over het thema. In de groep is een plek waar diverse materialen, waaronder boeken, speelgoed foto's ed over het thema bij elkaar staan. Bij elk thema staat een boek centraal.