Peuteropvang (PO) of Peuterspeelzaal (PSZ) voor niet werkende ouders, een verdiener of studerende ouders.
Dat is de subsidie peuterplaats;
Bij één verdieners komt men in aanmerking voor  een subsidie peuterplaats.
Jullie peuter is 2 jaar en één van jullie studeert of werkt ; Dan heb je recht op een subsidie peuterplaats. Jullie peuter komt voor twee dagdelen van 4 uur per dagdeel (per week) bij ons spelen. Jullie peuter volgt samen met andere kinderen het peuterprogramma middels UK & PUK.
 
Voor niet twee verdieners geldt voor een subsidie peuterplaats;
*Een programma voor 2 ochtenden ( samen 8 uur )
*40 weken op schooljaarbasis
*Vaste begin- eindtijden van een dagdeel; io met de locatie
*Geen peuteropvang tijdens de reguliere basisschoolvakanties
*Leeftijd vanaf 2 jaar tot 4 jaar
*Financiële ondersteuning via de gemeente (loopt via de kinderopvang)
*mogelijk op alle locaties van de Dassenburcht.
 

 Kostentabel subsidie peuteropvang van KDV de “Dassenburcht” (2020)

Van

Tot

Per maand (12x)

€ 0

€        19.890,--

€             8,--

€        19891,--

€        30.581,--

€             10,--

€        30.582,--

€        44.082,--

€             22,--

€        44.082,--

€        57.238,--

€             35,--

€        57.239,--

€        82.276,--

€             60,--

€        82.277,--

€      114.011,--

€             102,--

€      114.012,--

En hoger

€             138,--

De kosten zijn per maand bij deelname van één jaar. Bovenstaande kostentabel is voor de subsidie peuteropvang van KDV de “Dassenburcht” (2020). Deze opvang wordt deels bekostigd door de gemeente. Als ouder betaal je een vaste lage maandprijs.

Hoe kom ik in aanmerking voor ‘de gemeentelijke regeling’?
De gemeente heeft hier een aantal afspraken voor. Een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Hiervoor tekent hij/zij de "verklaring geen recht op toeslag" .Daarvan is bijvoorbeeld sprake als je niet allebei een inkomen heeft. Ook moet je dit aantonen door een inkomensverklaring, aan te vragen bij de Belastingdienst. (Voorwaarde hiervoor is wel dat je beide een belastingaangifte ingediend hebt bij de belastingdienst)
Niet in alle gevallen blijkt uit de inkomstenverklaring dat er geen sprake is van inkomen uit arbeid (bijv.. in geval van een uitkering). In dat geval moet je aanvullende bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat wel sprake is van inkomen maar niet van inkomen uit arbeid.
-Er dient altijd een verklaring geen recht op toeslag te zijn (zie tab ggd/formulieren)
-Bij deze verklaring dient bij 1 inkomen een inkomstenverklaring te zijn waaruit een inkomen van € 0 blijkt.
-Wanneer er bij een alleenstaande een inkomstenverklaring is waaruit wel inkomen blijkt dient met aanvullende bewijsstukken (beschikking of jaaropgaaf uitkeringsinstantie) aangetoond te worden dat dit geen inkomen uit arbeid is geweest waardoor men geen recht op toeslag heeft
-Wanneer er bij twee ouders twee inkomstenverklaringen zijn waaruit wel inkomen blijkt dient met aanvullende bewijsstukken (beschikking of jaaropgaaf uitkeringsinstantie) aangetoond te worden dat dit bij een van beide partners geen inkomen uit arbeid is geweest waardoor men geen recht op toeslag heeft
-Wanneer de belastingdienst geen inkomstenverklaring kan afgeven omdat geen aangifte is gedaan dient men in beginsel alsnog aangifte te doen om een verklaring te kunnen krijgen. Zonder inkomstenverklaring is er geen zicht op inkomen en het eventuele recht op toeslag.
 
Aanmelden; Uw kind aanmelden gaat via het  “aanmeldingsformulier”. De overige formulieren kun je downloaden onder de pagina "informatie" en scroll naar "GGD /formulieren" . Wij hanteren geen inschrijfkosten.
Bij niet-tweeverdieners graag bij het aanmelden in de omschrijving melden dat het gaat om een “subsidie peuterplaats”. Voor meer informatie mkwant@kinderdagverblijfdedassenburcht.nl