Het team van de Dassenburcht:

Elke locatie heeft een vast team van pedagogisch medewerkers aangevuld met invalkrachten. Op elke stamgroep , zoals de baby/dreumes groep,peutergroep en buitenschoolse opvang wordt ook gewerkt met vaste Pm-ers. Gemiddeld werkt een PM-er 27 uur per week of meer. Hierdoor kunnen wij dit garanderen en krijgt uw kind te maken met een vast team van Pm-ers. Ook de invalkrachten worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een vaste locatie. Wel zo veilig en vertrouwd voor uw kind maar tevens belangrijk voor de ouders en de leidsters. 

Directie: Letty en Marjon

De samenstelling van de locatie teams zijn als volgt;
Locatie Ane;  Debbie, Ellen T, Marielle Sandra  
 
Locatie Gramsbergen; Baby dreumesgroep: Sanne ,Daniek S en Inge  Peutergroep; Ineke, Annerie Marijn en Saskia. BSO; Annerie, Sanne, Thera en Jose  
 
Locatie de Krim;Baby dreumesgroep; Angela, Mariska , Mandy en Kim H. Peutergroep; Annika en Kim H  BSO; Roelinda (vaste inval)
 
Locatie Hardenberg; Baby dreumesgroep; Monique,Ashley, Sanne Daniek W Bo en Kelly .. Peutergroep;Gerlinde, Michal, Daniek W en Dicky  BSO; Daniek en Dicky. Vaste invaller; Asree, Mandy en Daniek S
 
Locatie Bloemenhof; Peutergroep; Gerlinde en Dicky.
 
Locatie Heemse; Baby dreumesgroep Hanneke, Yvonne, Sabine Hanny  Peutergroep;  Lindy, Nicole en Selma. BSO Lianne en Hanny. Vaste invaller Rianne van F, en Janet
 
Locatie Lutten; Annelie,Kim M , Lisa, Ellen H en Marielle.
 
Locatie Bergentheim; Babydreumesgroep; Janet, Alice, Nienke en Anouk.
Peutergroep; Jody, Nienke en Selma.
 
Teamleider locatie Gramsbergen; Miriam
Teamleider locatie Baalderveld; Ilse
Teamleider locatie Heemse /Bergentheim; Jeanine
Teamleider locatie Ane / De Krim / Lutten; Monique M.
Facilitaire dienst ; Janet, Fransecka, Berthilde Mannie en Manon.
Pedagogisch coach / VVE coach ; Miranda
 
Scholing en Opleidingen;
Professioneel werken houdt in dat alle pedagogisch medewerkers geschoold zijn. Zij hebben een opleiding gevolgd op het gebied van Sociaal agogisch werk niveau 3 of 4 opleiding. Momenteel wordt dit jaarlijks aangevuld met de diverse opleidingen of (korte)cursussen. Op elke locaties van De "Dassenburcht" zijn meerdere pedagogisch medewerkers "Uk en PUK" gecertificeerd. Dit is één van de voorwaarden om goed en verantwoord te kunnen werken met deze methode.
Schooljaar 2010 tot 2013 volgden alle PM-ers de cursus VVE (voor en vroegschoolse ontwikkeling). Dit zijn twee cursussen en basiopeiding en een verdiepingcursus, gericht op het jonge kind, ouders en de speel-leeromgeving. De speerpunten van deze cursus waren Taal ontwikkeling / Sociaal-emotionele ontwikkeling / Sensomotorische ontwikkeling / Ouderbetrokkenheid en Observeren.
Met de methode "UK & PUK" wordt vanaf februari 2013, gewerkt op alle locaties. De Pm-ers werden gedurende een 2 jarige traject intern geschoold. De Dassenburcht beschikt over een eigen gecertificeerde trainer, die aan de PM-er de 2 jaar durende opleiding gaf.
Inmiddels zijn alle vaste PM-ers van de locaties gecertificeerd "Uk en PUk pedagogisch medewerker". Wij zijn nu dan ook enthousiast gestart met de methode te implementeren binnen de "Dassenburcht".
In 2016 volgden de pedagogisch medewerkers  de cursus  "ontwikkelings gericht werken, OGW in de kinderopvang" en "KIJK". Dit geeft PM-ers een extra handvat om te werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand maar ook voorsprong. Inzet is om extra goed te kijken naar wat het kind nodig heeft en zo in kaart te brengen wat al goed gaat en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Op basis hiervan wordt dan een ontwikkelingsplan gemaakt. In dit plan wordt vastgelegd hoe aan de ontwikkeling van het kind gewerkt wordt in samenspraak met de ouders. De ouders hebben een belangrijke rol, zij moeten thuis ook werken aan de gestelde doelen. Dit gebeurd via spel en dagelijkse dingen. Tijdens dit traject worden de ouders nauw betrokken en elke 6 weken uitgenodigd voor een gesprek om de ontwikkeling van het kind te bespreken. Daarna wordt een nieuwe periode gestart met mogelijk bijstelling van de doelen. In 2017 is er een start gemaakt met de cursus "TINK" taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang. TINK is een training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.  Als er iets bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, dan zijn dat goede interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker! Met TINK leren we nog beter hoe wij de interactievaardigheden kunt verbeteren en toepassen. Daarnaast verbeteren we ook onze eigen taalvaardigheid. In TINK staan zes verschillende interactievaardigheden centraal.  
Medio 2017 zal ook een start worden gemaakt met de opleiding 3 F. In Nederland wordt het taalniveau van pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn op VVE-groepen, opgekrikt. In 2019 moeten alle medewerkers in VVE-groepen of locatie voldoen aan de 3F taaleis. 3F staat gelijk aan een mbo-4 of een havo-niveau taalniveau.