Klik hier voor de GGD rapporten en formulieren 

Hier vind je oa. de formulieren die je moet gebruiken voor oa. het aanvragen van de subsidieplek voor jouw zoon of dochter.(zie voor meer informatie  kinderopvang op maat  "peuteropvang"). De formulieren, samen met de IB 60 formulieren kunnen ingevuld afgeleverd worden op de locatie van jullie kind in een afgesloten envelop tav M.Kwant.

 

Jaarlijks onderzoek

De GGD toetst jaarlijks bij kinderopvanginstellingen of aan de voorwaarden in de wet wordt voldaan. De inspecties vinden vaak onaangekondigd plaats. Deze inspecteurs onderzoeken onder andere of wij als organisatie aantoonbaar beleid maakt van hygiëne, veiligheid en de pedagogische aanpak, of dit inzichtelijk is voor de ouders en of het in de praktijk wordt uitgevoerd. Er wordt ook onderzocht of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed is geregeld. En of er een goede verhouding is tussen personele inzet het geplaatste aantal kinderen en de beschikbare ruimte. De onderzoeksresultaten worden, in een rapport, gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook kun je de rapporten per locatie terugvinden door op "klik hier...." bovenaan te klikken